6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevleri düzenler. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, herhangi bir alanda, herhangi bir unvan ve şekil ile çalışan herkes için geçerlidir. Kamu ve özel sektör ayrımı gibi bir durum 6331 Sayılı Kanun için geçerli değildir. Bu Kanuna göre; Ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın bir çalışanı olan her işveren işyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alacaktır.  Buna göre, bünyesinde bir stajyer veya bir çırak çalışıyor olsa da, o işyeri 6331 sayılı Kanun kapsamına girmektedir ve işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü başlamıştır. Bu Kanun kapsamında olup da İş güvenliği Uzmanı bulundurmayan işletmelere, kanunda belirtilen aşağıdaki para cezası uygulanacaktır. Firmamız bu konuda yetkili İş Güvenliği Uzmanları ile sizlere hizmet vermeye hazırdır.

UNUTMAYALIM!! İNSAN HAYATI ÖNEMLİDİR, İHMALE GELMEZ...

Social Media