Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

Çalışan sayısına bakılmaksızın 1 kişi çalışanı da olsa tüm iş yerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereğince, 31 Ocak 2013 tarihine kadar ‘‘Risk Değerlendirmesi’’ yaptırmak zorundadır. 31 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk analiz raporu hazırlamayan iş yerlerine ciddi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. İşverenin; risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması halinde 3.234.-TL ve Aykırılığın devam ettiği HER AY için 4.851.-TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. Bünyemizde bulundurduğumuz, Bakanlıkça yetkilendirilmiş İş Güvenliği Uzmanlarımızla  resmi olarak İş Yeri Risk Analizlerinizi yapmaktayız.

Social Media